Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de NZa landelijk en wettelijk is vastgesteld.

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze nota’s uitbesteed aan Infomedics.
Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd en voor een groot deel van de tandartspraktijken in Nederland zorgdraagt voor de afhandeling van uw nota.
Vòòrdat u de nota van Infomedics ontvangt zal zij deze eerst aanbieden aan uw zorgverzekeraar. Pas daarna hoeft u slechts het eventuele restbedrag te voldoen.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw nota te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw nota is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw rekening online 

U ontvangt uw tandartsnota digitaal via Infomedics.
Tenminste als wij over uw e-mailadres én uw mobiele telefoonnummer beschikken.
Wanneer wij deze – of één van deze- gegevens nog niet van u hebben, doen wij hierbij het verzoek deze alsnog aan ons door te geven. De gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw nota klaarstaat.
Nadat u uw nota per email heeft ontvangen, kunt u bij InfoMedics een code aanvragen. Deze code ontvangt u per SMS en kunt u inloggen op uw Infomedics portaal. En daarmee beschikt u over uw tandartsnota. Meer informatie vindt u op infomedics.nl

Of toch liever op papier?

Misschien komt het u niet uit om uw nota digitaal te ontvangen. Dit kunt u dan eenvoudig wijzigen door na ontvangst van uw eerste digitale nota éénmalig in te loggen op uw portaal. U kunt dan aangeven dat u uw nota in het vervolg per post wilt ontvangen.
U kunt dit ook bij uw eerstvolgende bezoek aan de receptioniste doorgeven. Doe dit dan ook eventueel voor uw partner of gezinsleden. 

Betaling direct na de behandeling aan de receptie via PIN-betaling is ook mogelijk. Contante betaling is niet mogelijk.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.