Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de NZa landelijk en wettelijk is vastgesteld.

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze nota’s uitbesteed aan Infomedics.
Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd en voor een groot deel van de tandartspraktijken in Nederland zorgdraagt voor de afhandeling van uw nota.
Vòòrdat u de nota van Infomedics ontvangt zal zij deze eerst aanbieden aan uw zorgverzekeraar. Pas daarna hoeft u slechts het eventuele restbedrag te voldoen.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw nota te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw nota is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.
Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw rekening op papier of online?

Medio september gaan wij u de mogelijkheid bieden om uw tandartsnota online af te handelen. Daarvoor heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Wanneer wij deze gegevens nog niet van u hebben, doen wij hierbij het verzoek deze aan ons door te geven. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw nota klaarstaat.

Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw nota liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.