Informatie voor de verwijzende tandarts of andere zorgverlener

64342_nl_editor-photo12Informatie voor de verwijzend tandarts of andere zorgverlener

Onze jeugdzorg is beschikbaar voor iedere jongere van 0 tot 18 jaar.*

Dit betekent dat niet alleen extreem angstige of onbehandelbare kinderen naar ons kunnen worden doorverwezen, maar ook kinderen die meer dan normale aandacht vragen. Vaak is de extra aandacht of de kindvriendelijke omgeving al voldoende om het eerste vertrouwen op te bouwen. De kleuren en entourage van de praktijkkamers zijn niet willekeurig gekozen en helpen het kind te bevestigen dat al veel meer kinderen hen hier zijn voorgegaan.

Welke achtergronden kunnen een verwijzing hebben:

  • Jonge kinderen nog zonder tandartsangst, maar alwel met aanvangende cariës
  • Onbehandelbare kinderen met of zonder slechte herinneringen
  • Kinderen met een psycho-sociale belast verleden
  • Medisch gecompromitteerde kinderen
  • Behandeling na een trauma of ongeval, waardoor uitgebreide conserverende aandacht nodig is

* De praktijk is uitstekend rolstoel-toegankelijk.

Eerste afspraak 

De eerste afspraak wordt gebruikt voor de intake. In dit contact leren wij het kind kennen en het kind ons. Het maakt kennismaking met de apparatuur en wij maken een behandelplan dat met de ouder/begeleider wordt besproken. De “deal” met het kind is dat in de eerste afspraak nòòit wordt behandeld. Het is van belang dat u uw patiëntje over deze “deal” informeert! Het behandelplan is erop gericht elk element te conserveren en pas in uiterste noodzaak te extraheren. Pas wanneer u als verwijzer anders voorstelt, zullen wij in overleg met u en/of de ouders van dat beleid afwijken.

Aanvullende info van de verwijzer

Wij stellen aanvullende informatie op uw verwijzing zéér op prijs. Naast de perceptie van de ouders kunnen wij dan m.b.v. uw info een nog concreter beeld van het kind opbouwen. Informatie over eerdere behandelingen is daarbij van ons van groot belang. Als u zich als verwijzer naar ons via receptie@schouwstede.nl toe bekend maakt, dan zullen wij u een standaard-verwijsbrief doen toekomen. Deze kunt u dan implementeren in uw eigen software.

De verwijsbrief 

Schouwstede Junior     Verwijspraktijk voor kindertandheelkunde Nieuwegein Schouwstede 2c 3431 JB Nieuwegein 030-6030171 www.schouwstedejunior.nl 

Ter attentie van Schouwstede Junior

betreft:                  …………………………………………………………………….

geb.dat.                …………………………………………………………………….

(mobiel) tel.nr.      …………………………………………………………………….

Geachte collega,

Graag verwijs ik naar u voor eerste / verdere behandeling

De patiënt is dit jaar in mijn praktijk voor controle geweest op  ……………………………..

De patiënt is in mijn praktijk wel/niet eerder behandeld

Eerdere behandeling verliep:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

De laatste behandeling verliep:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Er is eerder  wel/niet verdoving gebruikt en dat verliep wel/niet goed

De ouders waren wel/niet in de behandelkamer aanwezig

Eventuele bijzonderheden……………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

met vriendelijke groet,

<naam verwijzer>