Missie en visie

Wij prijzen ons gelukkig bij de gedachte dat u zich waarschijnlijk in iedere moderne tandartspraktijk tegenwoordig wel gelukkig zal voelen. Alle teams in de mondzorgpraktijken doen daar danook elke dag weer hun uiterste best voor.

Bij onze kliniek is dat niet anders. Maar op één belangrijk punt wijken wij toch steeds meer af. Het is nl. steeds gebruikelijker dat de tandarts delen van de behandeling overlaat aan lager-bevoegden. De tandarts wordt daarmee meer ‘manager’ en meerdere medewerkers zijn betrokken bij uw behandeling. Deze ontwikkeling is een trend die algemeen is erkend en zeker ook is toegestaan. Maar toch heeft ons team ervoor gekozen niet mee te doen aan deze ontwikkeling. Onze tandartsteam heeft gekozen voor de één-op-één relatie tussen u en de tandarts.

U treft daarom bij uw bezoek niet alleen altijd uw eigen tandarts en assistente aan, maar er worden dus ook geen delen van uw behandeling verricht door andere medewerkers dan de tandarts. Ons team meent dat de één-op-één relatie de vertrouwensband met u zeer ten goede komt en ziet bovendien niet direct de noodzaak in van het zgn. taakdelegeren.

Velen van u geven steeds weer aan dat juist die zekerheid één en dezelfde tandarts te hebben, er nu nèt voor zorgt dat men minder bang is. En is daarom vaak reden om, ondanks afstanden ed., toch lange jaren trouw te blijven aan ‘hun’ tandarts. Wij stellen dat natuurlijk op prijs en hebben dit tè vaak gehoord om dit niet te respecteren of van af te wijken.

Dit betekent dus dat u in onze praktijk uitsluitend een behandelrelatie heeft met één tandarts, uw eigen tandarts. Dat geldt natuurlijk niet voor het preventieve onderhoud van uw tandvlees. Die behandelingen vinden wel plaats bij de preventie-assistente of mondhygiëniste.

Ook wanneer u via de 24/7 Online-agenda uw afspraak boekt, komt u altijd bij uw “eigen” tandarts of mondhygiëniste in de stoel terecht.