Afspraken en Nieuwe Inschrijvingen

In verband met een bepaalde cookie instelling in de Safari browser van sommige gebruikers, dienen deze gebruikers op deze link te klikken om de online agenda te kunnen gebruiken.

Voor u belangrijk te weten wat wel of niet kan via de OnLine-agenda:

Wat wel kan
– Zèlf afspraken maken voor gebitscontrole en preventieve mondzorg.
– Emailadres en telefoonnummer voor uzelf, maar ook voor uw partner en/of gezinsleden bijwerken.
– Soms zijn niet al uw gezinsleden of relaties tegelijk zichtbaar. Belt u dan even, dan ‘koppelen” wij u alsnog aan elkaar. – Passen u de geboden tijden niet? Bel dan gewoon met de praktijk 030-6030171. Er zijn altijd nog andere mogelijkheden.

Wat niet kan
Afspraken maken voor een pijnklacht of een behandeling bij de tandarts kan niet via de OnLine-agenda. Belt u daarvoor met de praktijk: 030-6030171
 

Wanneer u later een gezinslid of partner inschrijft, wordt deze administratief niet automatisch “relationeel gekoppeld”. Niet iedereen wil dat, anderen juist wèl. Dus dat wordt in overleg met u geregeld. Wilt u hier zonodig zelf op terugkomen bij onze receptioniste?

– Vanwege de AVG-wetgeving is er geen relatie-koppeling mogelijk, wanneer er sprake is van verschillende woonadressen.

Wat niet altijd kan
Combineren van uw tandarts-controle met een afspraak preventieve mondzorg of mondhygiëniste is mogelijk. Wordt u geen combinatie geboden, dan zijn uw behandelaars niet tegelijkertijd aanwezig. Wilt u tòch een combinatie-afspraak, bijvoorbeeld omdat u van ver komt, overweeg dan van één van de behandelaars te wisselen. Dit kunt u via de receptioniste kenbaar maken.

Als u “nieuw” bent of wanneer u door vertrek van uw tandarts wordt gevraagd een andere tandarts te kiezen, dan het tijdens die overgang niet altijd mogelijk om een combinatie-afspraak te maken bij de preventie-assistente of mondhygiëniste. Wanneer u dat wel wil, is het handiger even telefonisch een afspraak te maken.

Soms bent u niet, of nog niet door uw tandarts ingedeeld bij de mondhygiëniste of preventiemedewerkster. Uw eigen voorkeur over de mate van zorg voor uw tandvlees is daarbij zeker belangrijk! Overleg dat met uw tandarts.

Gegevens die u aan ons toevertrouwt, worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.